กล้องขยายอลูมิเนียม

฿150

มีกำลังการขยายให้เลือก

  • No.1.5  = กำลังการขยาย 6.7x
  • No. 2    = กำลังการขยาย 5.0x
  • No. 2.5 = กำลังการขยาย 4.0x
  • No. 3    = กำลังการขยาย 3.3x
  • No. 3.5 = กำลังการขยาย 2.8x
  • No. 4    = กำลังการขยาย 2.5x
หมวดหมู่: