นาฬิกาแขวน นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาตู้ไม้ นาฬิกากุ๊กกู โดยบริการนี้จะไปทำนอกสถานที่ตามบ้านลูกค้า หรือ สำนักงานของลูกค้า โดยปัญหาที่พบของนาฬิกาประเภทนี้ คือ นาฬิกาเดินไม่ตรง เสียงไม่ดังตามเวลาชั่วโมง โดยทางเราจะทำการล้างเครื่อง, หยอดน้ำมัน, ตรวจสภาพจักร และซ่อมบำรุง