1. บริการล้างเครื่องนาฬิกา (overhaul) เริ่มต้นจากการวัดกำลังเครื่องเพื่อทดสอบกำลังเครื่องของนาฬิกาก่อนล้าง โดยมาตรฐานนาฬิกาที่สภาพปกติ ถ้าเป็นเครื่อง Automatic หรือ Chronograph กำลังเครื่องต้องเดินอยู่ที่ประมาณ 240 แอมพลิจูด การเดินช้าเร็ว ต้องบวกลบไม่เกิน 4 วินาทีต่อวัน
  2. ขั้นตอนการล้างเครื่องจะเริ่มต้นจากการเปิดฝาหลัง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์เปิดฝาหลังตามรุ่นของนาฬิกา ยี่ห้อต่างๆ หลังจากนั้น จะทำการถอดเครื่อง ถอดหน้าปัดนาฬิกา และถอดเข็มนาฬิกา
  3. หลังจากนั้นจะนำอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องกลไกลนาฬิกาทุกชิ้น เข้าเครื่องล้าง เพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมันเก่า สิ่งสกปรกทั้งหมด หลังจากนั้น จะเป็นการอบร้อนเพื่อป้องกันสนิม และเริ่มทำการประกอบเครื่อง หยอดน้ำมัน
  4. จากนั้นจะนำเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้ว เข้าวัดกำลังเครื่อง โดยใช้เครื่องทดสอบเวลาในการวัดกำลัง โดยจะต้องเดินไม่น้อยกว่า 240 แอมพลิจูด และการเดินช้า เร็ว ต้องบวก ลบไม่เกิน 4 วินาที ต่อวัน
  5. ทำไมถึงต้องล้างเครื่องนาฬิกา
    1. สาเหตุหลักของการล้างเครื่องนาฬิกา ปัญหาที่เราพบเจอคือ นาฬิกา เดินช้า หรือเดินเร็ว เดินๆ หยุดๆ ซึ่งเกิดจากอายุการใช้งานของนาฬิกา โดยปกติเราจะทำการล้างและบำรุงรักษานาฬิกา ทุกๆ 4 ปี สำหรับนาฬิกา Automatic หรือ Chronograph ถ้าเป็นนาฬิกาใส่ถ่านหรือ Quartz จะต้องเปลี่ยนถ่านทุกๆ 2 ปี และล้างเครื่องทุกๆ 4-5 ปี โดยจุดสังเกตคือ นาฬิกา Quartz ที่ไม่ได้ล้างเครื่อง และ เปลี่ยนถ่านตามระยะเวลาที่กำหนด จะเกิดอาการ กินถ่าน แบตเตอรี่หมดไว เครื่องจะเดินๆ หยุดๆ เดินไม่ตรง

Link บน youtube