หลักสูตรที่ 1 Basic Course

สำหรับผู้ที่สนใจซ่อมนาฬิกาแต่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ซ่อมนาฬิกาทั้งหมด เช่น การใช้อุปกรณ์คีบจับ, อุปกรณ์ในการล้างเครื่อง, อุปกรณ์ในการถอดตัวเรือน, น้ำมันชนิดต่างๆ, อุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนเครื่องกลไกลนาฬิกาทั้งแบบควอร์ต (Quartz) และออโต้ (Automatic) โดยจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกภาคปฎิบัติ ผู้เรียนจะได้ถอด ประกอบ เครื่อง หลากหลายรุ่น ทั้งระบบ ควอร์ตและออโต้

รายละเอียดหลักสูตร

 • สอนการใช้อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงนาฬิกาทั้งระบบ
 • สอนเรื่องชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดของนาฬิกา
 • สอนวิธีตรวจเช็คสภาพนาฬิกาทั้งระบบ Quartz และ Automatic
 • สอนระบบการทำงานของนาฬิการะบบ Quartz (ถ่าน)
 • สอนระบบการทำงานของนาฬิการะบบ Automatic
 • สอนวิธีการถอด ล้าง ประกอบ นาฬิกา
 • ค่าเรียน 14,900 บาท
 • เรียน 4 วัน (จำนวน 36 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ 2 Chronograph Course

สำหรับหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องจบหลักสูตรพื้นฐานคอร์สที่ 1 มาก่อน โดยคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนกลไกลเครื่อง Chronograph ทั้งระบบ ควอร์ต (Quartz) และระบบออโต้ (Automatic) สำหรับเครื่อง Chronograph นั้น จำนวนชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องจะมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อนในการถอดประกอบ เพื่อซ่อมบำรุง โดยผู้เรียนจะฝึก Service นาฬิกา Chronograph ทั้งระบบ ควอร์ต (Quartz) และระบบออโต้ (Automatic)

รายละเอียดหลักสูตร

 • สอนเรื่องชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดของนาฬิกา
 • สอนวิธีตรวจเช็คสภาพนาฬิกาทั้งระบบ Quartz และ Automatic
 • สอนระบบการทำงานของนาฬิการะบบ Quartz (ถ่าน)
 • สอนระบบการทำงานของนาฬิการะบบ Automatic
 • สอนวิธีการถอด ล้าง ประกอบ นาฬิกา
 • ค่าเรียน 16,900 บาท
 • เรียน 4 วัน (จำนวน 36 ชั่วโมง)
 • เรียน 4 วัน (จำนวน 36 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่3 หลักสูตรการขัดตัวเรือนและการ Modify นาฬิกา

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ Modify นาฬิกาแบบครบวงจร, การขัดตัวเรือนและสายนาฬิกา, การลงสีพรายน้ำบนหน้าปัดและเข็มนาฬิกา หลักสูตรนี้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถลงเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการซ่อมนาฬิกามาก่อน เหมาะสำหรับคนที่สนใจงาน Modify และงานขัดนาฬิกา คอร์สเรียนนี้จะไม่สอนลงลึกถึงการซ่อมเครื่องนาฬิกา

รายละเอียดหลักสูตร

 • สอนวิธีการ Modify นาฬิกาแบบครบวงจร
 • สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ขัด การใช้หัวขัด และการใช้น้ำยาขัดแต่ละชนิด
 • สอนวิธีการขัดเงา การขึ้นลายขัดชนิดต่างๆ
 • สอนวิธีการผสมสี
 • สอนวิธีการทำสีพรายน้ำ
 • สอนวิธีการหยอดพรายน้ำ
 • ค่าเรียน 12,900 บาท
 • เรียน 4 วัน (จำนวน 36 ชั่วโมง)

ตารางเรียนรอบเดือน มิถุนายน 2567

รอบวันธรรมดา จะเรียน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 10:00-19:00

มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็น

 • รอบที่ 1 เรียนวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567
 • รอบที่ 2 เรียนวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567
 • รอบที่ 3 เรียนวันที่ 24-27 มิถุนายน 2567

รอบวันเสาร์-อาทิตย์ จะเรียนเฉพาะ วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10:00-19:00

มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็น

 • รอบที่ 1 เรียนวันที่ 15,16, 22, 23 มิถุนายน 2567

รอบเรียนแบบ Flexible ท่านที่ตารางเรียนไม่ลงตัว สามารถจัดตารางเรียนแบบ Flexible ได้โดยการเลือกลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมจำนวนชั่วโมงให้ได้ครบ 36 ชั่วโมง

 • Mix ตารางเรียนวันธรรมดา และ เสาร์ อาทิตย์
 • Mix ตารางเรียนเฉพาะวันธรรมดา หรือ เฉพาะเสาร์ อาทิตย์

บทสัมภาษณ์นักเรียนที่มาเรียนซ่อมนาฬิกา